IV-letnia Szkoła Psychoterapii w Poznaniu- akredytowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne.

 

ACC (Associated Certified Coach)
Dyplom niemalże najwyższego stopnia dla każdego coacha. Przyznawany w USA, California w głównej siedzibie Międzynarodowej Federacji Coachów ICF (International Coach Federation).

Przyznawany jest po spełnieniu szeregu wymagań, m.in. po  pozytywnym zdaniu egzaminu przeprowadzenia sesji „na żywo”, który zostaje nagrany i jest kilkakrotnie oceniany przez autorytety coachingu na świecie. W Polsce taki dyplom posiadają tylko nieliczni coachowie (ponad 500 osób w skali wszystkich obywateli Polski). Sierpień 2014r.

Certyfikowany kurs International Coach Federation (ICF), 2013 – dający Międzynarodowe uprawnienia Coacha ICF GLOBAL do wykonywania zawodu coacha w 81 krajach. ICF GLOBAL jest największą na świecie organizacją zrzeszającą profesjonalnych coachów.

 

Coaching – studia podyplomowe z wynikiem bardzo dobrym, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, 2012

Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży – studia podyplomowe, Uniwersytet Wrocławski, nr dyplomu 1635/2012

Szkoła Trenerów  Instytutu Edukacji Społecznej we Wrocławiu, 2011

Zarządzanie Zasobami Ziemii i Ochrona Środowiska, Politechnika Wrocławska (mgr inż.), nr dypl. 118367

 

Dodatkowa praca nad zasobami własnymi:

2012-2014 aktywne uczestnictwo w spotkaniach Klubu Coacha i ICF (International Coach Federation) we Wrocławiu i inne.

2012/13 Mentorskie sesje coachingowe

2011 Własny coaching

2011 Trening Interpersonalny – 5 dniowy

2011 Mental Game szkolenie z wprowadzenia do NLP.

2010-2011 własna psychoterapia, obowiązkowa dla osób zawodowo wspierających drugiego człowieka psychoterapeutycznie czy coachingowo.