Nawet najwięksi Prezesi, nie są w stanie efektywnie działać w pracy, jeśli coś wewnątrz nich nie jest poukładane.

 

Coaching życiowy, personalny

 

Skupia się na tematach życiowych: celach prywatnych, relacjach, związkach, rozwoju osobistym, poznaniu siebie, wyborze drogi/misji życiowej, planach na przyszłość, pracy na przekonaniach, zasobach.

 

Proces Coachingowy powinien być określony w czasie. Czyli mieć swój początek i koniec.

 

Life Coaching z założenia jest szybkim i dającym długotrwałe efekty procesem. Profesjonalny coaching indywidualny prowadzony jest w taki sposób, by klient po 10 spotkaniach mógł działać samodzielnie, korzystając z efektów przebytych sesji, według uśrednionych standardów etycznych Coacha np. ICC, ICF, IC czy wg programów nauczania zatwierdzonych przez MEN.

 

Jedna z Amerykańskich Szkół Coachingu „WellCoaches” za pomocą obrazu przedstawia jak działa coaching: